Kompetensområde

UX

Connect

Användare är vi alla. Oavsett vad vi arbetar med så konfronteras vi i vår vardag med olika system. Vi vill att det ska fungera. Vi blir glada när saker går oväntat smidigt och blir frustrerade när det går trögt eller tar stopp. Därför har UX (användarupplevelse) hög prioritet för C.A.G Healthcare och våra uppdragsgivare. Allt blir lite bättre när användaren får göra sin röst hörd. Tidigt i varje projekt, där det ingår ett grafiskt gränssnitt, får användarna en framträdande roll. Vi vet att nöjda användare ger nöjda kunder. Det blir helt enkelt en bättre produkt om vi får leverera en inkluderande och vältestad design.

Patrik, en av våra UX:are, berättar nedan mer om vad UX är och hur han jobbar för att optimera användarvänligheten för C.A.G Healthcares kunder.

Intervju med UX:aren Patrik

Patrik Wästlund.jpg

Många pratar om UX, kan du beskriva vad det är?

 

UX är en förkortning av User ExperienceAnvändarupplevelse på svenska. Den definition som jag brukar hålla mig till lyder så här:

den samlade upplevelsen för en person som använder en tjänst eller produkt, såsom en webbplats eller en datorapplikation 

Den definitionen är så pass kort att den går att komma ihåg, men för att verkligen förstå hur viktigt UX är behöver man ge en mer fyllig beskrivning.

Man kan se det som alla sätt som en slutanvändare kommer i kontakt med ett företag, dess tjänster och produkter. UX kan vara en ambition att kartlägga beteenden, känslor, mål och sammanhang hos användarna i syfte att skapa bättre produkter och tjänster för dessa människor.

Det handlar om att förstå användaren och att ge användaren en röst. Om man gör det har man förutsättningar att skapa ett välfungerande gränssnitt för att utföra en uppgift, inhämta information eller på annat sätt ge rätt verktyg för att uppnå användarens mål.

Användarupplevelse och användbarhet används ibland synonymt, men man brukar säga att användarupplevelse är bredare. Användarupplevelse ger en helhetsbild där användbarhet är en viktig del.

UX handlar förstås om design, alltså grafisk formgivning. Men också om research, analys, beteendevetenskap, kommunikation   och teknik. Inlevelseförmåga är en egenskap som en ”UX:are” får god träning i.

Varför är det viktigt att ha UX-kompetens i ett projekt, och vad händer om man prioriterar bort det?

Om man tar UX på allvar minimerar man risken att utveckla något som inte målgruppen är intresserad av att använda. Man kommer också att få bevis på att man når syftet med tjänsten eller produkten. Kort och gott får man ett kvitto på att användaren hittar funktioner och att   de fungerar som det är tänkt.

Om man prioriterar bort UX kan man, i alla fall i teorin, få ett fult och dysfunktionellt användargränssnitt som gör användarna arga och frustrerade. Så illa behöver det förstås inte alltid bli, men jag hör ofta att man önskar att man hade haft en UX:are i projektet.

Det är lätt att man som beställare antar att allt är bra om inte användarna hör av sig. När man sedan börjar arbeta med UX kan det visa sig vara brister i just UX som gör att användarna inte har hört av sig.

Webbdirektivet är ett EU-direktiv med syftet att öka webbplatsers tillgänglighet. Det är en viktig del av UX-arbetet i dag, inte minst inom offentlig sektor. Man kan alltså hävda att det är lag på att inte prioritera bort UX om man arbetar med en webbplats på uppdrag av en myndighet.

Kan du ge exempel på hur du arbetar med UX?

I större projekt vill jag börja med en UX-plan. Den ska naturligtvis gå hand i hand med den övergripande projektplanen. Om man börjar med att planera riskerar man inte att tappa bort någon viktig aktivitet på vägen.    

Ofta handlar uppgifterna om att ta fram wireframes, konceptidéer, informationsflöden, designförslag, utveckla prototyper som ofta leder till användningstester och analys av olika typer av statistik. Även om man ganska snabbt kan hamna i kodning av ett gränssnitt är det viktigt för mig att jobba med penna och papper. Varje grundlayout mår bra av att börja som en pennskiss, anser jag, eftersom man annars kan fastna i oviktiga detaljer.

Vad är en UX:ares viktigaste egenskaper?

Min uppfattning är att man behöver tycka om människor, intressera sig för hur vi fungerar och inse hur olika vi kan vara. Jag skulle nästan vilja tro att man har nytta av att vara lite snäll också. Artighet gör livet lite enklare när vi umgås. Så upplever jag att det är när man arbetar med interaktion mellan IT-system och användare också. Om man behandlar användarna med respekt och artighet blir de tåligare, mer samarbetsvilliga och lite gladare.

Jag tror att en skådespelare och en som arbetar med UX har mycket gemensamt. En skådis lägger energi på att ”gå in” i sin roll. Så tänker jag när jag arbetar med olika lösningar. Man får sätta sig in i användarens situation och förutsättningar. Ibland betyder det att man behöver lära sig sådant man inte kan och försöka glömma sådant som man vet att användaren inte känner till.

Mer generella egenskaper är att man ska klara av att samarbeta, vara effektiv och kunna den bransch man är verksam i. Det gäller förvisso de flesta roller i ett projekt.

Berätta om din största aha-upplevelse inom UX-arbete.

Det är kul att få den frågan eftersom jag tycker att UX handlar så otroligt mycket om just aha-upplevelser. Den situation som jag spontant kommer att tänka på var när en kund i konferensbranschen hörde av sig för en tid sedan. Hon sade ungefär så här:

"Nu var jag helt enkelt tvungen att ringa till dig. Jag har suttit hela förmiddagen och väntat på att det ska komma in bokningar men något verkar fel. Normalt sett får vi in bokningar hela tiden men det har varit stiltje sedan i morse. Det var också tur att jag kollade för någon hade ställt av bokningsformuläret. Reglaget stod på rött. När jag fick se det drog jag det tillbaka till grått." 

Hon tänkte ju helt rätt! Rött brukar betyda ”av” eller ”stopp” och grönt signalerar ”på” eller ”start”. Det var bara det att firman som hade utvecklat bokningsfunktionen hade röd som företagsfärg. Eftersom deras logotyp var röd kändes det förmodligen helt naturligt med ett rött reglage för att aktivera bokningarna.

Om någon användarundersökning hade gjorts hade man förmodligen ganska snabbt kommit fram till att det inte var helt lyckat färgval för det reglaget. Med rätt färg på det lilla reglaget hade det kanske resulterat i massor av konferensbokningar och att konferensvärdinnan hade kunnat fylla sin förmiddag med något vettigt.

I ett större perspektiv kan det här exemplet visa vilka enorma konsekvenser godtyckliga val av färg och form kan få om man ignorerar UX.

Varför har du valt att arbeta inom sektorn hälsa, vård och omsorg?

Att arbeta inom hälsa, vård och omsorg gör att man alltid har en känsla av att man gör något bra för samhället. Jag har arbetat inom många olika branscher tidigare men när den här chansen dök upp insåg jag att arbetet faktiskt kunde bli ännu mer stimulerande. Det är inte bara ett jobb som är fyllt med roliga arbetsuppgifter utan något som känns bra ända in i hjärtat.

 

Stockholm

Kungsgatan 37
111 56 Stockholm Vägbeskrivning Se sida

Connect

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor