Kompetensområde

Terminologi

Connect

Hur svårt kan det vara att komma överens? Om något så trivialt som vad något kallas? Ganska svårt visar många projekt som vi på C.A.G Healthcare är inblandade i.

Eftersom språket är allas vår egendom, har ofta alla också åsikter om det. Men i ett tidevarv när maskinerna också ska förstå går det inte längre att fråga om eller förtydliga med gester eller tillägg – då krävs språkliga hårdhandskar. Vissa kallar detta för arbete med semantik och modeller, på C.A.G Healthcare säger vi terminologiarbete.

”Alla behöver det och många gör det, men ofta kan lite hjälp på traven behövas”, säger Henrik Nilsson som är terminolog och alltså specialinriktad på att reda ut begrepp och få klarhet i vad som egentligen menas när de där ”svåra orden” slungas ut.

Intervju med terminologen Henrik Nilsson

Berätta: vad kan man som organisation ha för problem som motiverar att man behöver kalla in en terminolog?

Ofta finns det ett grundläggande kommunikationsproblem där man talar förbi varandra eller inte tycker lika. Det kan handla om de ”klassiska” situationerna att olika uttryck används för samma sak eller att samma uttryck används om olika saker. Det kan också handla om att verkligen gå till botten och definiera grundläggande begrepp; sådana definitioner kan sedan ligga till grund för mycket annat arbete. Ibland handlar det också om att vara ”terminator”, dvs. att bestämma om vilka termer som passar bäst och bör användas i ett visst sammanhang. Det handlar alltså både om yta och innehåll– vad något heter och vad något är – och en blandning av semantik, filosofi, logik och lingvistik. I hälso- och sjukvårdssammanhang har terminologiarbetet blivit särskilt viktigt i takt med att journalsystem måste utformas konsekvent och termer ur stora klassifikationer och kodverk ska ”bindas” till andra dokument.

Henrik Nilsson.jpg

Hur ser dina arbetsdagar ut?

Som terminolog måste man vara beredd på att snabbt sätta sig in i många olika områden, utan att för den skull bli expert själv. Det är inget ensamarbete och facilitering i grupper med experter som kan tycka mer eller mindre olika är en viktig uppgift. Någon har också liknat yrket vid en herde som måste hålla styr på experter som ibland far i väg i olika riktningar. Ofta gäller det att växla mellan djuplodande systematiskt arbete kring ett visst område och snabbt ad hoc-arbete när någon t.ex. ställer en fråga om en viss term. Det blir även en del redigering av dokument och modeller och undervisning. Och hela tiden öppnar sig nya världar och ens eget kunnande vidgas!

 

Hur blir man terminolog?

I dag finns ännu ingen särskild yrkesutbildning för att bli terminolog. Samtidigt ökar behovet av terminologitjänster – och en ny universitetskurs är på gång där jag själv är inblandad! Det finns också många andra yrkesgrupper (arkitekter, informatiker, språkkonsulter, översättare) som arbetar med terminologi i någon form – och det behövs! Själv försöker jag bidra med undervisning i terminologi för olika grupper – både vid universitet och högskolor, i Sverige och utlandet, men även i C.A:G:s egna heldagskurser i terminologi.


 


CONNECT


 

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Stockholm

Kungsgatan 37
111 56 Stockholm Vägbeskrivning Se sida

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor