Kompetensområde

Projektledning

Connect

Vad krävs för ett lyckat resultat? I tid, med hög kvalité, till en satt budget och med de resurser som man har blivit tilldelad? Det krävs en hel del.

Vi på C.A.G Healthcare vet att just en bra projektledning är grundläggande för ett lyckat projektresultat. Genom att skapa engagerade team och leda dem mot uppsatta mål skapas tillit och förståelse för hur allas kompetenser bidrar till den gemensamma leveransen.

Nina, projektledare på C.A.G Healthcare stärker projektteam men arbetar också med riskhantering, kommunikation och kontinuerliga avstämningar med beställarna i sina projekt. Läs en intervju med Nina om hennes arbete på C.A.G Healthcare nedan.

Intervju med projektledaren Nina

Berätta om vad du som projektledare gör på dagarna

Som projektledare är det min uppgift att se till att projektet når sina mål genom att leverera rätt sak på utsatt tid. Det innebär att jag planerar och organiserar arbetet i projektet för projektgruppen. Tillsammans med projektgruppen tar jag fram en projektplan som innefattar delar som riskanalys, tidsplan, en WBS (work break-down structure), budget m.m. Min uppgift är sedan att följa upp och revidera planen under projektets gång. Jag har också till uppgift att rapportera om hur projektet går till styrgrupp och beställare.

Nina_Dahlin_03v small.jpg

 

Vad är det roligaste med att vara projektledare?

Jag älskar att planera, organisera och hålla många bollar i luften och det är precis vad jag får göra som projektledare.

Vad är en projektledares viktigaste egenskaper?

Det är väldigt viktigt att kunna sätta sig in i kundens/beställarens verksamhet och vara lyhörd för deras behov. Det är inte alltid det som kunden säger att de vill ha som de egentligen behöver. Att vara bra på att kommunicera med olika typer av människor är en viktig egenskap för en projektledare.

Vilka metoder använder du dig av i ditt arbete?

Den vanligaste projektstyrningsmodellen är PPS och som utvecklingsmodell använder jag mig oftast av någon form av agil metod såsom Scrum.

Varför har du valt att arbeta inom sektorn hälsa, vård och omsorg?

Inom HVO-sektorn känner jag att jag kan bidra med något som är till stor nytta för samhället samtidigt som jag får användning för mina kunskaper inom IT-området och inom projektledning. Mina kunskaper om vårdens verksamhet gör också att jag har förutsättningar att vara mer framgångsrik i min projektledning.

Berätta om ett uppdrag där du och C.A.G Healthcare bidrog till samhällsnyttan

Under perioden 2015–2018 jobbade jag för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen på SLL (nuvarande Region Stockholm), med att ta fram en portal för att beställa tolk till läkarbesök. För att kunna uppnå målet med jämlik vård behövs det ibland en tolk vid vårdbesöken för att patienten ska kunna förstå och göra sig förstådd. Tidigare fick vårdpersonalen ringa runt till olika tolkförmedlingar för att försöka få tag på en tolk till besöket men numera kan de boka tolk via en webbapplikation. Istället för att ringa runt och sitta i telefonköer sköter systemet bokningen åt dem genom att i tur och ordning skicka förfrågan till de olika tolkförmedlingarna. När en tolk har bokats skickas en bekräftelse till vårdpersonalen. Detta spar väldigt mycket tid som vårdpersonalen kan lägga på andra arbetsuppgifter.

Mawell-037.jpg

 

Connect

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Stockholm

Kungsgatan 37
111 56 Stockholm Vägbeskrivning Se sida

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor