Kompetensområde

Informatik

Connect

Information kan beskrivas som innebörd i data – data som har organiserats, strukturerats, tolkats eller satts i ett sammanhang så att de har blivit meningsfulla. Och det är här informatiken och särskilt informatikern kommer in – för att förstå, tolka, analysera, utforma och tillverka IT-stöd så att de inte blir en belastning utan i stället ett verktyg för att utföra kvalificerade arbetsuppgifter inom olika verksamheter. Är verksamheten hälso- och sjukvården talar vi om hälsoinformatik och medicinsk informatik. Lär dig mer av Claudia, en av våra hälsoinformatiker, nedan!

Informatikern arbetar med att beskriva hur information hanteras och överförs mellan olika system och tjänster inom e-hälsoområdet, samt med att informationen hanteras säkert och ändamålsenligt. Resultatet av arbetet är exempelvis arbetsflödesmodeller, begreppsmodeller och informationsmodeller och även dokumentation i form av informationsspecifikationer och förstudierapporter.

To be continued...

Connect

Älskar du detaljer, information och är grym på att säkerställa helhetsförståelse? Då är sannolikt informatikerområdet någonting för dig.

Informatikområdet handlar om att beskriva hur information hanteras och överförs mellan olika system och tjänster inom e-hälsoområdet, samt om att informationen hanteras säkert och ändamålsenligt. 

Som informatiker är du med och levererar exempelvis arbetsflödesmodeller, begreppsmodeller och informationsmodeller och även dokumentation i form av informationsspecifikationer och förstudierapporter.

 

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Stockholm

Kungsgatan 37
111 56 Stockholm Vägbeskrivning Se sida

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor