Kompetensområde

Förändringsledning och verksamhetsutveckling

Connect

Saker förändras hela tiden. Vissa kan man styra över och andra inte. Idag sker förändringar också i allt snabbare takt. För att en förändring ska falla väl ut behöver man fokusera på de som påverkas av förändringen. Då är det viktigt att faktiskt ha kompetens som kan styra och leda, stötta och kanske också utmana i förändringsprocessen. Precis denna uppgift döljer sig bakom ett av C.A.G Healthcares kompetensområden, nämligen förändringsledning. Redan namnet antyder ju alltså att det visst går att leda förändring, eller åtminstone leda i förändring, när det hela redan är igångsatt. Men hur? Och vad krävs? Vår medarbetare Lena Boström har i sitt arbete med förändringsledning hjälpt både myndigheter och organisationer i deras förändringsresor. Se en intervju med Lena längre ned på sidan!

Intervju med förändringsledaren Lena

Varför behövs en förändringsledare?

En förändringsledare hjälper organisationer, grupper eller individer från nuläge till nyläge, det önskade läget.

Vad bidrar du med?

Som förändringsledare bidrar jag med att stödja ledning och projektledning i att säkra medarbetarnas förståelse för varför förändringen ska genomföras. Mitt arbete handlar också om att säkerställa att ledningen förstår vad som krävs för att leda medarbetarna genom förändringen. Detta innefattar att det finns både en budget och resurser för att genomföra förändringen. Vidare bidrar jag med en struktur och en metod för att genomföra förändringen.

Lena Boström 2 (3).jpg

Gör inte en projektledare samma sak?

Förändringsledning utgör ett komplement till projektledning – de två professionerna fokuserar på olika saker. Som projektledare är fokuset att ta fram t.ex. ett nytt verktyg för en organisation, medan jag som förändringsledare fokuserar på att skapa förståelse och acceptans för verktyget hos slutanvändarna. Det gör jag genom att t.ex. åstadkomma positiva beteendeförändringar hos medarbetarna i organisationen och på så sätt få dem att själva vilja ta till sig förändringen i form av det nya verktyget.  Det är ju först när verktyget används som nyttan med det faller ut och därför är det så viktigt att jobba med förändringen för de som ska använda verktyget.

Nämn en situation där förändringsledning är viktig

Förändringsledning är alltid viktigt, men tyvärr underskattar många organisationer det arbete som krävs för att genomföra en lyckad förändring. Det finns studier som visar att majoriteten (~ 70 %) av alla förändringsinitiativ inte når sina mål och misslyckas eftersom man inte säkrar att det finns en förmåga till förändring. Detta resulterar i ett motstånd eller ett bristande engagemang hos anställda och ledning.

Hur kan ni på C.A.G Healthcare hjälpa min organisation?

Vi hjälper er att förstå er organisations förmåga till förändring och tillhandahåller ett strukturerat angreppssätt för att genomföra förändringen. Vi ger även praktiska och konkreta råd för hur ni kan agera för att bäst komma igenom respektive steg i förändringsarbetet. Vidare finns vi där som stöd och driver förändringsresan tillsammans med ledningen/projektledningen i er organisation.

 

 

Stockholm

Kungsgatan 37
111 56 Stockholm Vägbeskrivning Se sida

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor