Kompetensområde

BI & Analytics (Beslutsstöd och analys)

Connect

Nej, B:et i BI står inte för ”beslutsfattande”. Men ”business intelligence” som förkortningen utläses ligger ofta till grund för hur organisationer fattar beslut. Hur en organisation hanterar och analyserar sin och andras information, processer och affärsdata från olika system blir alltmer avgörande – och kräver särskild kompetens. C.A.G Healthcare har nyligen vidgat sin verksamhet till att omfatta även BI-tjänster.

Intervju med Veronika Astervall, BI- och analysexpert

Du har arbetat med BI/Analytics i över 15 år, kan du kortfattat berätta vad BI är och varför det behövs? 

BI/Analytics handlar om att använda data för att få bättre insyn och förståelse för sin verksamhet, likväl som att vidareutveckla verksamheten och driva tillväxt, förändring och digitalisering utifrån data. Det gör man t.ex. genom att identifiera och definiera konkreta mål och aktiviteter samt mäta och följa upp dessa. Första steget på BI-resan är oftast effektivisering, sedan kan man ta det hur långt som helst genom att strukturera, definiera och kombinera data från olika källor, och i bästa fall driva sin affärsutveckling utifrån sina data.

Veronika Astervall 2020-02-03.jpg

C.A.G Healthcare arbetar med hälsa, vård och omsorg. Hur är BI relevant i denna bransch? Vad skulle det kunna vara för problem en organisation har som landar i ett behov av någon som är vass på BI & Analytics?

BI & Analytics är mycket relevant och används redan i stor utsträckning inom hälsa, vård och omsorg, fast man kanske inte tänker på det. Vårdrelaterad forskning för att bara ta ett exempel, baseras på data, statistik och samband, det är i allra högsta grad BI! 

Informationsutbyte och integrationer mellan olika system möjliggör analyser som i sin tur kan effektivisera och kvalitetssäkra vården – kvalitetsregister är ett annat sådant exempel. Det i sin tur sätter fingret på ett av de svåraste områdena inom BI, nämligen enhetliga definitioner och jämförbara data. Hur vet vi att vi jämför äpplen med äpplen? Om någon varit rökfri i en månad eller mindre, kan det likställas med att någon varit rökfri i mer än två veckor?
Det pratas mycket om äldrevården just nu. Finns verkligen samband mellan äldreboenden med många timanställda eller vikarier och antal äldre sjuka och avlidna i covid-19 på samma boende? Vad säger egentligen data? Hur kan vi nyttja tillgängliga data för att höja patientsäkerheten?

En organisation som vill förstå patientflödena bättre skulle också kunna använda BI som hjälpmedel. Vilka patientgrupper söker vård? Var söker man vård? Vilka symptom har man? Vilken vård är mest effektiv att ge digitalt vs fysiskt? Kan man med hjälp av data styra patientflödet till rätt vårdinstans? Ger behandlingen resultat?

Ett närbesläktat område under utveckling är artificiell intelligens och bildigenkänning. Det handlar också om att använda data, som sedan möjliggör t.ex. automatiserad tolkning av vävnad i en lungröntgen och som kan utgöra ett beslutsstöd för läkare. Att kunna fatta snabba och korrekta beslut baserat på data och att kunna förutse och förebygga är med andra ord högst relevant även inom HVO-sektorn.

Varför har du valt att arbeta inom HVO-sektorn?

Det är en spännande och viktig bransch! Digitaliseringen drivs på av invånarnas krav och behov av att vården ska vara mer tillgänglig digitalt. Jag tror att vi som bolag, med stor erfarenhet och kunskap om både IT och vården har stor möjlighet att tillföra nytta. Att utveckla IT-system kräver vårdkunskap för att de ska bli användarvänliga och ändamålsenliga. Vi har en unik bred kunskapsbas bland våra medarbetare, vilket möjliggör detta. Dessutom tror jag att jag själv med min bakgrund inom analytics kan bidra till att data och information i än större utsträckning än idag används för att ge bättre insyn och förståelse, samt för att driva utvecklingen framåt, för verksamheterna inom sektorn.

Stockholm

Kungsgatan 37
111 56 Stockholm Vägbeskrivning Se sida

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor